Yhdistyksen toiminta

KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää kylän asukkaiden yhteistyötä, vaalia kylän kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä ja asukkaiden viihtyvyyttä.

Jatkamme kylätoimintaa, johon on kaikki kyläyhdistyksen jäsenet ja kyläläiset ovat tervetulleita ideoimaan toimintaa. Haasteena on saada aktivoitua kyläläisiä osallistumaan toimintaan. Kylätoiminta edistää yhdistyksen toiminnan tarkoitusta, lisää henkistä hyvinvointia ja yhteisöllisyyden tunnetta sekä yhteistoimintaa kylällä.

Yhdistyksen toiminnan painopisteet vuonna 2021, tavoitteet ja toimenpiteet


 • Laavuprojekti: laavun, varastorakennuksen ja huoltorakennuksen rakentaminen. Aktivoidaan kyläläisiä ja jäseniä osallistumaan talkootyöhön.

 • Tavoitteena on myydä kyläkirjan viimeiset 23 kappaletta.

 • Järjestetään laavun avajaisjuhlat.

 • Jatketaan lukupiirin kokoontumisia säännöllisesti.

 • Kyläluuta jatkaa kiertämistä kylän taloissa ja mökeissä.

 • Yhdistys laatii kyläsuunnitelman yhdessä kyläläisten kanssa, johon kirjataan kylän kehittämisen tavoitteet. Lisäksi laaditaan turvallisuussuunnitelma, johon pyydetään Alajärven ja Kuurtola/Käpylän alueen asukkaita mukaan.

 • Kylän toiminnan aktiivisuuden lisäämiseksi ja osallisuuden vahvistamiseksi perustetaan kylätoimikuntia, joille jaetaan tehtäviä pienemmissä kokonaisuuksissa. Tavoitteena on että kynnys osallistumiseen alentuisi.

 • Muun toiminnan jatkaminen. Tavoitteena on järjestää kylän asukkaille säännöllisesti kokoontumisia, johon kyläläisiä, sekä vakituisia että loma-asukkaita, pyritään saamaan aktiivisesti osallistumaan. Kokoontumisten teema ja sisältö suunnitellaan kyläläisten kesken.


Yhdistyksen muu sisäinen toiminta


 • Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarvittaessa.

 • Jäsenhankinta ja -huolto. Tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta. Hankitaan kylän asukkaita ja mökkiläisiä yhdistyksen jäseniksi. Jäsenasioista tiedotetaan nettisivulla. Järjestetään ensiapukoulutus yhdessä Kuurtolan metsästysseuran kanssa.


Yhdistyksen muu ulkoinen toiminta ja tiedottaminen

 • Yhdistyksen näkyvyyden lisääminen. Paikallislehteä tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta. Ulkoista tiedottamista varten laaditaan yhdistyksen tietopaketti, jossa on tiivistettynä kaikki oleellinen tieto yhdistyksestä (tarkoitus ja tavoitteet, jäsenmäärä ja -profiili, saavutukset ja toiminnan esittely, avainhenkilöiden esittely).

 • Yhteistyösuhteet. Yhdistys tekee yhteistyötä kunnan, kyläyhdistysten ja muiden alueella toimivien yhdistysten ja seurojen kanssa. Yhdistys jatkaa yhteistyötä Kuurtolan metsästysseura ry:n kanssa majan käytöstä.

 • Vaikuttaminen. Yhdistys on aktiivinen kunnan ja kylän alueella toimivien organisaatioiden suuntaan. Yhdistys osallistuu kyläparlamentteihin.

 • Tiedottaminen. Yhdistys lähettää jäsenilleen tietoa ensisijaisesti sähköpostilla, mutta tarvittaessa myös jäsenkirjeillä. Yhdistyksen omat verkkosivut ovat tiedottamisen ensisijainen kanava. Lisäksi on Instagram-tili lapin_kyla_suomussalmi. Laavuprojektin tiedottaminen tapahtuu näiden kanavien ja verkkosivulla olevan blogin/vlogin kautta. Yhdistyksellä on myös oma Facebook-profiili. Yhdistys voi järjestää myös erilaisia tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia.


 • Yhdistyksen toiminnan painopisteet vuonna 2020, tavoitteet ja toimenpiteet

 • Laavuprojekti: maanrakennustyöt. Aktivoidaan kyläläisiä ja jäseniä osallistumaan talkootyöhön.
 • Tavoitteena on myydä kyläkirjan viimeiset noin 25 kappaletta.
 • Järjestetään kesätapahtuma laavun rakennuspaikalla
 • Jatketaan lukupiirin kokoontumisia säännöllisesti.
 • Kyläluuta jatkaa kiertämistä kylän taloissa ja mökeissä.
 • Yhdistys laatii kyläsuunnitelman yhdessä kyläläisten kanssa, johon kirjataan kylän kehittämisen tavoitteet. Lisäksi laaditaan turvallisuussuunnitelma, johon pyydetään Alajärven ja Kuurtola/Käpylän alueen asukkaita mukaan.
 • Muun toiminnan jatkaminen. Tavoitteena on järjestää kylän asukkaille säännöllisesti kokoontumisia, johon kyläläisiä, sekä vakituisia että loma-asukkaita, pyritään saamaan aktiivisesti osallistumaan. Kokoontumisten teema ja sisältö suunnitellaan kyläläisten kesken.

Yhdistyksen muu sisäinen toiminta

 • Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarvittaessa.
 • Jäsenhankinta ja -huolto. Tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta. Hankitaan kylän asukkaita ja mökkiläisiä yhdistyksen jäseniksi. Jäsenasioista tiedotetaan nettisivulla. Jäsenille tarjotaan jäsenetuna pääsylippu Retikka teatteriin esitykseen tai elokuvaan.

Yhdistyksen muu ulkoinen toiminta ja tiedottaminen

 • Yhdistyksen näkyvyyden lisääminen. Paikallislehteä tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta. Ulkoista tiedottamista varten laaditaan yhdistyksen tietopaketti, jossa on tiivistettynä kaikki oleellinen tieto yhdistyksestä (tarkoitus ja tavoitteet, jäsenmäärä ja -profiili, saavutukset ja toiminnan esittely, avainhenkilöiden esittely).
 • Yhteistyösuhteet. Yhdistys tekee yhteistyötä kunnan, kyläyhdistysten ja muiden alueella toimivien yhdistysten ja seurojen kanssa. Yhdistys jatkaa yhteistyötä Kuurtolan metsästysseura ry:n kanssa majan käytöstä.
 • Vaikuttaminen. Yhdistys on aktiivinen kunnan ja kylän alueella toimivien organisaatioiden suuntaan. Yhdistys osallistuu kyläparlamentteihin.
 • Tiedottaminen. Yhdistys lähettää jäsenilleen tietoa ensisijaisesti sähköpostilla, mutta tarvittaessa myös jäsenkirjeillä. Yhdistyksen omat verkkosivut ovat tiedottamisen ensisijainen kanava. Lisäksi on avattu Instagram-tili lapin_kyla_suomussalmi. Laavuprojektin tiedottaminen tapahtuu näiden kanavien ja verkkosivulla olevan blogin/vlogin kautta. Yhdistyksellä on myös oma Facebook-profiili. Yhdistys voi järjestää myös erilaisia tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia.

Yhdistyksen toiminnan painopisteet vuonna 2019, tavoitteet ja toimenpiteet

 • Kylälatuprojektiin osallistuminen
 • Kokoontumispaikan suunnittelu: kota tms. Kiantajärven tuntumaan
 • Tavoitteena on myydä kyläkirjan viimeiset noin 30 kappaletta.
 • Järjestetään risteily Kianta- laivalla kesällä, lauantaina 6.7. klo 17-21. Risteily on tarkoitettu kaikille jäsenille sekä Lapinkylän vakituisille- ja loma-asukkaille.
 • Jatketaan lukupiirin kokoontumisia säännöllisesti.
 • Kyläluuta jatkaa kiertämistä kylän taloissa ja mökeissä.
 • Päivitetään aktiivisesti syksyllä 2016 valmistuneita nettisivuja www.lapinkyla.net.
 • Yhdistys laatii kyläsuunnitelman, johon kirjataan kylän kehittämisen tavoitteet.
 • Muun toiminnan jatkaminen. Tavoitteena on järjestää kylän asukkaille säännöllisesti kokoontumisia, johon kyläläisiä, sekä vakituisia että loma-asukkaita, pyritään saamaan aktiivisesti osallistumaan. Kokoontumisten teema ja sisältö suunnitellaan kyläläisten kesken.

Yhdistyksen muu sisäinen toiminta

 • Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarvittaessa.
 • Jäsenhankinta ja -huolto. Tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta. Hankitaan kylän asukkaita ja mökkiläisiä yhdistyksen jäseniksi. Jäsenasioista tiedotetaan nettisivulla.

Yhdistyksen muu ulkoinen toiminta ja tiedottaminen

 • Yhdistyksen näkyvyyden lisääminen. Paikallislehteä tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta. Ulkoista tiedottamista varten laaditaan yhdistyksen tietopaketti, jossa on tiivistettynä kaikki oleellinen tieto yhdistyksestä (tarkoitus ja tavoitteet, jäsenmäärä ja -profiili, saavutukset ja toiminnan esittely, avainhenkilöiden esittely).
 • Yhteistyösuhteet. Yhdistys tekee yhteistyötä kunnan, kyläyhdistysten ja muiden alueella toimivien yhdistysten ja seurojen kanssa. Yhdistys jatkaa yhteistyötä Kuurtolan metsästysseura ry:n kanssa majan käytöstä.
 • Vaikuttaminen. Yhdistys on aktiivinen kunnan ja kylän alueella toimivien organisaatioiden suuntaan. Yhdistys osallistuu kyläparlamentteihin.
 • Tiedottaminen. Yhdistys lähettää jäsenilleen tietoa ensisijaisesti sähköpostilla, mutta tarvittaessa myös jäsenkirjeillä. Yhdistyksen omat verkkosivut ovat tiedottamisen ensisijainen kanava. Yhdistyksellä on myös oma Facebook-profiili. Yhdistys voi järjestää myös erilaisia tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia.

Yhdistyksen toiminnan painopisteet vuonna 2018, tavoitteet ja toimenpiteet

 • Tavoitteena on myydä kyläkirjan viimeiset 41 kappaletta.
 • Järjestetään hortoilukurssi alkukesästä 2018.
 • Järjestetään risteily Lappiin kesällä. Risteily on tarkoitettu kaikille jäsenille sekä Lapinkylän vakituisille- ja loma-asukkaille. Kianta-laiva risteilee kylän rantoja mukaillen Ämmänsaaresta Lappiin ja takaisin.
 • Jatketaan lukupiirin kokoontumisia säännöllisesti.
 • Kyläluuta jatkaa kiertämistä kylän taloissa ja mökeissä.
 • Päivitetään aktiivisesti syksyllä 2016 valmistuneita nettisivuja www.lapinkyla.net.
 • Yhdistys laatii kyläsuunnitelman, johon kirjataan kylän kehittämisen tavoitteet.
 • Muun toiminnan jatkaminen. Tavoitteena on järjestää kylän asukkaille säännöllisesti kokoontumisia, johon kyläläisiä, sekä vakituisia että loma-asukkaita, pyritään saamaan aktiivisesti osallistumaan. Kokoontumisten teema ja sisältö suunnitellaan kyläläisten kesken.

Yhdistyksen muu sisäinen toiminta

 • Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarvittaessa.
 • Jäsenhankinta ja -huolto. Tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta postilaatikoihin ja mökeille jaettavalla kirjeellä ja jäseneksiliittymishakemuksella. Hankitaan kylän asukkaita yhdistyksen jäseniksi. Jäsenasioista tiedotetaan nettisivulla.

Yhdistyksen muu ulkoinen toiminta ja tiedottaminen

 • Yhdistyksen näkyvyyden lisääminen. Paikallislehteä tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta. Ulkoista tiedottamista varten laaditaan yhdistyksen tietopaketti, jossa on tiivistettynä kaikki oleellinen tieto yhdistyksestä (tarkoitus ja tavoitteet, jäsenmäärä ja -profiili, saavutukset ja toiminnan esittely, avainhenkilöiden esittely).
 • Yhteistyösuhteet. Yhdistys tekee yhteistyötä kunnan ja muiden alueella toimivien yhdistysten ja seurojen kanssa. Yhdistys jatkaa yhteistyötä Kuurtolan metsästysseura ry:n kanssa majan käytöstä.
 • Vaikuttaminen. Yhdistys on aktiivinen kunnan ja kylän alueella toimivien organisaatioiden suuntaan. Yhdistys osallistuu kyläparlamentteihin.
 • Tiedottaminen. Yhdistys lähettää jäsenilleen tietoa ensisijaisesti sähköpostilla, mutta tarvittaessa myös jäsenkirjeillä. Yhdistyksen omat verkkosivut ovat tiedottamisen ensisijainen kanava. Yhdistyksellä on myös oma Facebook-profiili, joka suljetaan. Yhdistys voi järjestää myös erilaisia tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia.

Kyläyhdistyksen toimintaa vuonna 2017

 • Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta


  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää kylän asukkaiden yhteistyötä, vaalia kylän kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä ja asukkaiden viihtyvyyttä.

  Tulevalla toimintakaudella julkaisemme kyläkirjan. Aloitamme kylätoiminnan, johon on kaikki kyläyhdistyksen jäsenet ja kyläläiset ovat tervetulleita ideoimaan toimintaa. Haasteena on saada aktivoitua kyläläisiä osallistumaan toimintaan. Sekä kirjan julkaisu, että kylätoiminta edistävät yhdistyksen toiminnan tarkoitusta, lisää henkistä hyvinvointia ja yhteisöllisyyden tunnetta sekä yhteistoimintaa kylällä.

  Yhdistyksen toiminnan painopisteet vuonna 2017, tavoitteet ja toimenpiteet


  • Tavoitteena on julkaista syksyllä 2015 aloitettu kylän historiatietojen keruu kyläkirjana ja verkkosivustolla.

  • Kyläkirjan julkaisun yhteydessä järjestetään julkistamistilaisuus.

  • Osallistutaan Vuoden kotiseutukirja 2017 kilpailuun Lapinkylän kyläkirja -teoksella.

  • Päivitetään aktiivisesti syksyllä 2016 valmistuneita nettisivuja www.lapinkyla.net.

  • Muun toiminnan jatkaminen. Tavoitteena on järjestää kylän asukkaille säännöllisesti kokoontumisia, johon kyläläisiä, sekä vakituisia että loma-asukkaita, pyritään saamaan aktiivisesti osallistumaan. Kokoontumisten teema ja sisältö suunnitellaan kyläläisten kesken.


  Yhdistyksen muu sisäinen toiminta

  • Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarvittaessa.

  • Jäsenhankinta ja -huolto. Tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta postilaatikoihin ja mökeille jaettavalla kirjeellä ja jäseneksiliittymishakemuksella. Hankitaan kylän asukkaita yhdistyksen jäseniksi. Jäsenasioista tiedotetaan nettisivulla.

  • Tilaisuudet ja tapahtumat. Kyläläisten oma kerho, joka kokoontuu eri teemojen ympärille säännöllisesti.


  Yhdistyksen muu ulkoinen toiminta ja tiedottaminen

  • Yhdistyksen näkyvyyden lisääminen. Paikallislehteä tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta. Ulkoista tiedottamista varten laaditaan yhdistyksen tietopaketti, jossa on tiivistettynä kaikki oleellinen tieto yhdistyksestä (tarkoitus ja tavoitteet, jäsenmäärä ja -profiili, saavutukset ja toiminnan esittely, avainhenkilöiden esittely).

  • Yhteistyösuhteet. Yhdistys tekee yhteistyötä kunnan ja muiden alueella toimivien yhdistysten ja seurojen kanssa. Yhdistys aloittaa yhteistyön Kuurtolan metsästysseura ry:n kanssa majan käytöstä.

  • Vaikuttaminen. Yhdistys on aktiivinen kunnan ja kylän alueella toimivien organisaatioiden suuntaan.

  • Tiedottaminen. Yhdistys lähettää jäsenilleen tietoa ensisijaisesti sähköpostilla, mutta tarvittaessa myös jäsenkirjeillä. Yhdistyksen omat verkkosivut ovat valmistumisen jälkeen tiedottamisen ensisijainen kanava. Yhdistyksellä on myös oma Facebook-profiili: Lapintien kyläseura. Yhdistys voi järjestää myös erilaisia tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia.